Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Zwolnienie z VAT

Podatek VAT, czyli inaczej podatek od towarów i usług to pośrednia forma opodatkowania dotycząca zarówno sprzedawców, jak konsumentów.

Podatkiem tym opodatkowana jest odpłatna dostawa towarów, eksport i import towarów, a także wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów.
W 2016 roku z podatku tego zwolnione zostały niewielkie przedsiębiorstwa, których roczny dochód nie przekroczył 150 000 złotych. Dodatkowo ze zwolnienia tego mogą skorzystać przedsiębiorcy, których czynności podlegające opodatkowaniu VAT zostały rozpoczęte w trakcie trwania obecnego roku podatkowego.
Oczywiste jest, że podatnicy, którzy zostali objęci daną ulgą zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Jeśli rejestr ten wykaże, że próg jakim jest 150 000 złotych został przekroczony wówczas to zwolnienie to traci moc.

Istnieje możliwość dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia. Aby to uczynić wystarczy zawiadomić o swoim zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, jako wniosek VAT-R- stanowiący zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

Aktualizacja 

W 2020 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 200 000 zł. Na tym samym poziomie ma utrzymać się również w roku 2021. Ulga podatkowa jest sporym przywilejem dla małych przedsiębiorstw, które dzięki zwolnieniu mogą skupić się na rozwoju nowej działalności oraz uchronić się przed zapłatą kwoty podatku przy transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami.