Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Zwolnienie z kas dla gospodyń wiejskich

Od 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące zwolnienia z kas fiskalnych. W związku z nim zwolnienie obejmuje kasy dla gospodyń wiejskich.

Koło gospodyń wiejskich to dobrowolna i niezależna od administracji rządowej i samorządowej administracji społeczna organizacja mieszkańców wsi, która wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz aktywnie działa na rzecz środowiska wiejskiego.

Koło gospodyń wiejskich zajmuje się reprezentacją interesów oraz działalność na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin.

Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, spadków, darowizn, ofiarności publicznej itd.. Dochód działalności koła musi realizować cel statutowy i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Koło gospodyń wiejskich może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej pod warunkiem, że prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Koła prowadzą taką ewidencję jeśli osiągają przychody tylko z działalności statutowej z tytułu składek członkowie, darowizn, dotacji i zapisów, sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, tytułu sprzedaży, najmu oraz dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Koniecznie odwiedź także naszą stronę główną -> KLIK

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *