Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

ZUS ZSWA do zgłoszenia!

Do końca marca obowiązkiem pracodawców było przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA. Dotyczy to osób, za które odprowadzane są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i które przynajmniej przez część ubiegłego roku były zatrudnione w ramach stosunku pracy na stanowisku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Obowiązek ten związany jest z pracownikami urodzonymi po 31 grudnia 1948 r., zatrudnionymi przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które zostały wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.

Druk ZUS ZSWA nie dotyczy:
– pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.,
– osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, na innej podstawie niż umowa o pracę, np. w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Obsługa księgowa firm to najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorców! Sprawdź ofertę!