Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Zerowy PIT dla młodych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie zlikwidowany 18% podatek dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i nie przekroczyły limitu ulgi. Przepisy weszły w życie od 1 sierpnia 2019 roku. 

Limity uprawniające do skorzystania z ulgi zerowy PIT

a) W roku 2019 

Ustawa wskazuje, że w 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, kwota ta wynika z 5/12 rocznego limitu, ponieważ zwolnienie obowiązywać będzie przez okres 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Kwota przekraczająca limit 85 528,00 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł), czyli nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. W takiej sytuacji pracodawca będzie zobligowany do odprowadzenia za pracownika 18% podatku, a gdy nadwyżka przekroczy I próg podatkowy do odprowadzenia 32% podatku.

b) Od roku 2020

Od 2020 r. limit będzie odpowiadał kwocie górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej 85 528,00 zł, natomiast nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Po przekroczeniu limitu płatnik będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku w wysokości 18%, a gdy nadwyżka przekroczy I próg podatkowy do odprowadzenia 32% podatku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *