Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Zatrudnianie młodocianych pracowników

Młodociany pracownik zgodnie z przepisami Kodeksu pracy to osoba, która ukończyła 16 rok życia, lecz nie skończyła 18 lat. Po zmianie przepisów tj. od 1 września 2018 roku młodocianym pracownikiem będzie osoba, która ukończyła 15 lat. Należy pamiętać, że młodociany pracownik do ukończenia 18 lat ma obowiązek się dokształcać.

Przedsiębiorca może zatrudnić młodocianego pracownika pod ściśle określonymi przepisami m.in:

  • z młodocianym pracownikiem należy zawrzeć umowę na czas nieokreślony,
  • młodociany pracownik nie może pracować w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej,
  • czas pracy młodocianego pracownika nie może przekraczać 6 godzin na dobę (w wieku do 16 lat) lub 8 godzin na dobę (w wieku powyżej 16 lat),
  • młodociany pracownik ma prawo do 30 minutowej przerwy w czasie pracy, w przypadku, gdy jego czas pracy przekracza 4,5 godziny.

Młodociany pracownik ma również prawo do skorzystania z urlopu. Po 6 miesiącach pracy młodociany uzyskuje prawo do 12 dni urlopu, natomiast po roku pracy do 26 dni. Urlop młodocianego pracownika, w roku kalendarzowym, w którym ukończy on 18 lat wynosi 20 dni.