Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Wznowienie działalności po jej zawieszeniu

Możliwość zawieszenia firmy ma jedynie ten przedsiębiorca, który nie zatrudnia żadnego pracownika. Może to jednak być dokonane na czas nie krótszy niż jeden miesiąc, a nie dłuższy niż dwa lata. Istotne jest to, że przedsiębiorca swoją działalność może odwiesić w każdej chwili (biorąc pod uwagę wspomniane już ograniczenia czasowe). Gdyby działalność ta nie została wznowiona przed upływem 2 lat, wpis podmiotu do ewidencji zostanie wykreślony.

Przedsiębiorca, który dokonał zawieszenia swojej działalności, nie może wykonywać zleceń związanych z działalnością jego firmy i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na wznowienie swojej firmy, może to zostać zrobione na wniosku CEIDG-1 z poprawnie uzupełnionymi konkretnymi polami. Wznowienie działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe, ale gdy to nie nastąpi w odpowiednim terminie, dojdzie do tego, co zostało już wspomniane powyżej, a więc do wykreślenia firmy z ewidencji.

Przedsiębiorca, który planuje wznowienie działalności, po jej zawieszeniu może być spokojny i nie musi pilnie strzec ostatecznego terminu składania dokumentów o wznowienie swojej działalności. Otóż okazuje się, że zostanie listownie poinformowany o tym fakcie na 30 dni przed mijającym terminem 2 lat.