Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Wszystko o biznesplanie

biznesplanBiznesplan to dokument, dzięki któremu mamy jasno przedstawioną ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzany jest on nie tylko na potrzeby wewnętrzne firmy, ale również na te zewnętrzne. Jeśli chodzi o te  zewnętrzne, to mowa tu o pozyskiwaniu źródeł finansowania inwestycji. Biznesplan okazujemy potencjalnemu kredytodawcy. W ten sposób musimy wykazać, że nasze przedsiębiorstwo będzie opłacalne. Dokument ten składa się z takich elementów jak: analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Posiadając pomysł na biznes bardzo ważne jest, by stworzyć biznesplan. Pomoże nam to w obiektywnym spojrzeniu na przyszłą firmę. Początek jej funkcjonowania nie jest jednak jedynym momentem, w którym mile widziany jest biznesplan. Dobra firma powinna posiadać go w każdym momencie istnienia przedsiębiorstwa. Pomoże to w efektywnym zarządzaniu.

Poniżej przedstawię strukturę poprawnego biznesplanu:

 1. Strona tytułowa: w tym miejscu znajdować się powinny takie dane jak m. in. adresat, określenie i lokalizacja przedsięwzięcia, jego koszt, wysokość kredytu, imię i nazwisko szefa itd.
 2. Streszczenie biznesplanu – zwięzło i na temat
 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa
 4. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu przedsiębiorstwa,
 5. Plan marketingowy,
 6. Plan organizacyjny,
 7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia,
 8. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów,
 9. Prezentacja nowego przedsięwzięcia,
 10. Plan finansowy,
 11. Analiza wrażliwości,
 12. Załączniki.