Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawozdaniu finansowym!

Sprawozdanie finansowe to przedstawienie sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki w sposób uporządkowany.
sprawozdanie finansoweCelem takiego sprawozdania jest dostarczenie informacji na temat firmy. Są to informacje takie jak:

  • -sytuacja finansowa,
  • -finansowe wyniki działalności,
  • -przepływy środków pieniężnych,

Informacje te są niezwykle potrzebne przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec roku obrotowego, lub w innym terminie, zależnie od przepisów prawa podatkowego.

Najważniejszym sprawozdaniem jest roczne sprawozdanie finansowe. Określa ono rozwój działalności jednostki i wskazuje na ważne wydarzenia, które nastąpiły od zakończenia roku obrachunkowego. Inną kwestią, która powinna zawierać się w rocznym sprawozdaniu finansowym jest prawdopodobny przyszły rozwój jednostki, a także działalność w zakresie badań i rozwoju.

Aby informacje spełniały najwyższe standardy i nie budziły wątpliwości odbiorcy, sprawozdanie powinno cechować się:

  • -wiarygodnością (rzetelnością),
  • -zrozumiałością dla użytkowników,
  • -kompletnością,
  • -porównywalnością,
  • -sprawdzalnością,
  • -terminowością,
  • -ciągłością.