Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Ważne terminy księgowe

Znajomość terminów księgowych jest podstawą prowadzenia księgowości. Oczywiście zdarzyć się może niedopełnienie obowiązków w terminie, ale zawsze są tego konsekwencje, które z reguły są bardzo poważne. Lepiej unikać spóźnień, dlatego warto przypomnieć najważniejsze terminy księgowe. Oto one:
– do każdego 7 dnia miesiąca wpłaca się zaliczkę na podatek dochodowy, co dotyczy osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
– do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a dotyczy to przedsiębiorców odprowadzających składki tylko za siebie,
– do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a termin ten dotyczy przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
– do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz osób fizycznych rozliczających się na podstawie zryczałtowanego podatku oraz zaliczek z tytułu wypłaconych wynagrodzeń.
– do 25 dnia miesiąca wpłaca się zaliczki na VAT.