Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Urlop wypoczynkowy

Okres wakacyjny sprzyja planowaniu różnych wyjazdów, urlopów i czasu, w którym chcielibyśmy odpocząć od codzienności w pracy.  Warto zacząć od wyjaśnienia czym jest urlop.

Urlop jest to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Pracownik może w tym czasie otrzymywać wynagrodzenie lub go nie otrzymywać, w zależności od rodzaju urlopu.

Wymiar każdego urlopu wypoczynkowego jest powiązany z okresem zatrudnienia pracownika. Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat – urlop wynosi 20 dni, natomiast jeśli staż pracy przekracza 10 lat, to urlop wynosi już 26 dni.

W przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w niepełnym wymiarze pracy, urlop ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niepełny dzień zaokrągla się w górę – na korzyść pracownika, do pełnego dnia.

Warto też zaznaczyć, że do wymiaru czasu pracy zalicza się ukończenie: zasadniczej szkoły średniej, średniej szkoły zawodowej, średniej szkoły ogólnokształcącej, szkoły policealnej oraz szkoły wyższej.

Należy jednak wiedzieć, że okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Podsumowując, wszelkie urlopy wypoczynkowe są kwestią indywidualną dla każdego pracownika, przy ich ustalaniu należy kierować się przede wszystkim Kodeksem Pracy.