Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Urlop proporcjonalny

Urlop proporcjonalny to urlop wypoczynkowy, który przydziela się osobom, które u danego pracodawcy nie przepracowały pełnego roku. Zasada odnosi się też do pracowników, którzy powracają do pracy w roku kalendarzowym po urlopie bezpłatnym, wychowawczym, po okresie odbywania służby wojskowej, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności oraz nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Co jednak ważne, urlopu proporcjonalnego nie stosuje się w pierwszym roku pracy, ponieważ wówczas obowiązuje zasada nabywania urlopu z każdym przepracowanym miesiącem.
Jeśli przed wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego ustanie stosunek pracy wówczas pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego, który odpowiada danemu wymiarowi zgodnie z okresem przepracowanym u danego pracodawcy.

 

Zobacz też czym jest urlop okolicznościowy -> KLIK