Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy udziela się pracownikowi w przypadku ważnych wydarzeń w jego życiu np. ślubu, pogrzebu bliskiej osoby bądź narodzin dziecka.

Długość urlopu:
1 dzień wolny:
-ślub dziecka pracownika,
-śmierć siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka,
-śmierć bliskiej osoby będącej pod opieką lub na utrzymaniu pracownika.
2 dni wolnego:
-ślub pracownika,
-narodziny dziecka,
-śmierć małżonka, dziecka, ojca, matki.

Wynagrodzenie za urlop:
Aby prawidłowo ustalić stawkę wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, należy:
1.Określić składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej
2.Określić zmienne elementy wynagrodzenia, biorąc pod uwagę wyłącznie te z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.
3.Wynagrodzenie w stałej, miesięcznej wysokości podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
4.Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin przypadających do przepracowania przez pracownika w okresie urlopu okolicznościowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem czasu pracy.