Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Umowa o pracę

Umowa o pracę stanowi pisemne nawiązanie stosunku pracy. To podstawowa i najczęściej wybierana forma zatrudnienia pracowników w Polsce. Jakie wyróżniamy umowy o pracę?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wyróżniamy:
– umowę o pracę na czas próbny
– umowę o pracę na czas określony
– umowę o pracę na czas nieokreślony

Zapisy zawarte w umowie o pracę zobowiązują pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca zaś zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia w określonej wysokości oraz czasie.

Pracownik powinien otrzymać pisemną umowę o pracę przed rozpoczęciem pracy.

Czym jest aneks do umowy o pracę? To dodatkowy dokument zmieniający warunki umowy na mocy zgodnej woli stron. Aneks powinien zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez dwie strony umowy. Modyfikacje mogą dotyczyć np. zmiany stanowiska pracy lub wysokości wynagrodzenia.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *