Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Ulgi podatkowe

Ulga podatkowa to termin określający uregulowane prawnie zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokość podatku.

Najogólniej ulgi podatkowe mogą być podzielone na:
– ulgi uwzględniające poniesione koszty przychodu przez podatnika, np. ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
– ulgi będące zwrotem kosztów związanych z życiem podatnika, np. ulga z tytułu rehabilitacji podatnika, który jest osobą niepełnosprawną,
– ulgi o charakterze rodzinnym, np. ulga z tytułu wychowania dzieci,
– ulgi mają charakter stymulacyjny, np. ulga dla małych firm,
– ulgi o charakterze zabiegu technicznego.

Ulgi podatkowe są ustalane w polskim prawie podatkowym przy podatku od osób fizycznych i polegają na:
– odliczeniu od uzyskanego dochodu, np. składki na ubezpieczenie społeczne,
– odliczeniu od podatku, np. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– zastosowaniu niższych stawek podatkowych.

Znajomość ulg podatkowych przydatna jest zwłaszcza, gdy rozliczamy coroczny PIT.