Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Towary i usługi – oznaczenie GTU w JPK_VAT

Od rozliczenia firmy za październik 2020, bądź czwarty kwartał 2020 r. jeśli ktoś rozlicza się kwartalnie, wszystkich podatników VAT obowiązywać będzie JPK_VAT w formie elektronicznej, który obejmować będzie zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że niektóre towary oraz usługi należy przyporządkować do właściwych oznaczeń GTU.

Zatem jeśli przedmiotem transakcji będą towary np. z grupy 01, bądź 02 – podatnik odpowiednio wpisuje „1” w polu GTU_01, GTU_02. Jeśli dany towar, bądź usługa nie występuje w dokumencie, pole powinno zostać puste.

Jak się okazuje ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie. Zdarza się tak np. w sytuacji kiedy faktura dokumentuje dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego. Wówczas w ewidencji taką fakturę należy oznaczyć wpisując wartość „1” w polach GTU_01 oraz TP. Nie może jednocześnie wystąpić oznaczenie „RO”, „WEW”, „FP” dla dokumentów sprzedażowych, a także „MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych.

Warto wiedzieć, że:
– Oznaczenie GTU_01, które dotyczy dostaw napojów alkoholowych oraz wyrobów pośrednich, nie będzie miało zastosowania wówczas, gdy alkohol będzie wydawany w ramach usługi gastronomicznej.

– Oznaczenia nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej, a także nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy.

– Oznaczenia nie znajdują zastosowania w przypadku transakcji zakupu, które skutkują pojawieniem się podatku należnego.

– GTU nie dotyczy zbiorczych informacji odnośnie sprzedaży nieudokumentowanej fakturami.

– Oznaczeń kodami GTU nie należy stosować w przypadku korekty podstawy opodatkowania VAT należnego, wykonanej zgodnie z ustawą o VAT.

Zapraszamy do kontaktu!

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *