Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa przewiduje m.in.:

  1. zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm,
  2. zwolnienie z opłacana składek ZUS przez 3 miesiące dla samozatrudnionych z przychodem nie przekraczającym 15 681 zł, który opłaca składki ZUS tylko za siebie,
  3. świadczenie postojowe w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia, które ma być nieopodatkowane i nieoskładkowane. Świadczenie dotyczy zleceniobiorców i samozatrudnionych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musiało nastąpić przed 1 lutym 2020,
  4. umożliwienie podatnikom CIT i PIT odliczenia straty poniesionej w 2020 roku od dochodu uzyskanego w 2019 roku, pod warunkiem, że przychód będzie niższy o co najmniej 50 %,
  5. przesunięcie terminu płatności podatku PIT-4 od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu do 1 czerwca 2020,
  6. przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.
  7. wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *