Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) jest naczelnym organem spółki akcyjnej i stanowi on o najważniejszych sprawach dotyczących działalności spółki akcyjnej. Możemy wyróżnić WZA zwyczajne oraz nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrachunkowego, natomiast Zgromadzenie Nadzwyczajne jest zwoływane w niektórych przypadkach, określonych przez organ spółki. Może odbyć się […]

Read More