Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

wystawianie faktur

Brak podpisu na fakturze

Czy brak podpisu na fakturze czyni ją nieważną? Faktura VAT stanowi podstawowy dokument potwierdzający wykonanie danej usługi lub sprzedaż towaru. Dokument ten może być wystawiony wyłącznie przez firmę, a jego odbiorcą może być osoba prywatna lub inna firma. Istnieje szereg wytycznych jakie dokument ten musi spełniać oraz danych, które powinien zawierać, m.in. dane podmiotów będących […]

Read More

Co grozi za nierzetelne wystawianie faktury?

Za nierzetelne wystawienie faktury odpowiada osoba która ją wystawiła. Jeśli jednak w procedurze tym brały udział inne osoby, również zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Co ważne, Kodeks Karny Skarbowy przewiduje odpowiedzialność jedynie za umyślne nierzetelne wystawienie faktury. Jeśli więc sprawca działał pod wpływem omyłki lub nie wiedział, że szczegóły transakcji są inne niż w rzeczywistości, o […]

Read More