Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

wniosek o przerejestrowanie spółki

Pamiętaj o przerejestrowaniu swojej spółki z RHB do KRS do końca 2015 roku!

Nie każdy pamięta, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako: „Ustawa wprowadzająca”) , podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zgodnie z przepisami o KRS, wpisany do innego rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących przed 2001 rokiem, jest zobowiązany do złożenia […]

Read More