Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

usługi księgowe

Rachunek zysków i strat oraz inne elementy pełnej księgowości

Rachunek zysków i strat jednostek zawiera informacje o wyniku finansowym, jaki uzyskała ona w danym roku obrotowym. Jako jeden z dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego ma za zadanie określać stan finansowo-majątkowy jednostki gospodarczej. Oczywiście sprawozdanie finansowe sporządzane jest tylko przez jednostki, prowadzące pełną księgowość w postaci ksiąg rachunkowych. Do takiego sprawozdania oprócz rachunku zysków […]

Read More

Ważne terminy księgowe

Znajomość terminów księgowych jest podstawą prowadzenia księgowości. Oczywiście zdarzyć się może niedopełnienie obowiązków w terminie, ale zawsze są tego konsekwencje, które z reguły są bardzo poważne. Lepiej unikać spóźnień, dlatego warto przypomnieć najważniejsze terminy księgowe. Oto one: – do każdego 7 dnia miesiąca wpłaca się zaliczkę na podatek dochodowy, co dotyczy osób rozliczających się na […]

Read More

    Call Now