Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

spółki

Spółka Skarbu Państwa

  Spółka Skarbu Państwa to rodzaj spółki, która powstała poprzez komercjalizację dokonaną przez Ministra Skarbu Państwa. Komercjalizacja przeprowadzana jest na zlecenie organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz rady pracowniczej. Majątek przedsiębiorstwa państwowego staje się wówczas majątkiem spółki. Ponadto jego pracownicy także stają się zatrudnieni przez spółkę. Zatrudnionym przysługuje możliwość całkowicie bezpłatnego nabycia 15% akcji należących do […]

Read More

Spółki w pigułce

Spółki dzielimy na dwie podstawowe kategorie: Spółki osobowe: -spółka cywilna wspólnicy: 2-3 kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność: całkowita i nieograniczona wszystkich wspólników -spółka jawna wspólnicy: osoby fizyczne i prawne kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność: każdy wspólnik za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem -spółka partnerska wspólnicy: osoby wykonujące wolne zawody w tym adwokat, aptekarz, inżynier, […]

Read More

Załóż spółkę przez Internet!

Prowadzenie własnej działalności w Polsce, z każdym miesiącem staje się coraz bardziej popularne. W związku z rosnącą popularnością na zakładanie własnych przedsiębiorstw, przepisy polskie prawa wprowadzają różnego rodzaju ciekawe usprawnienia oraz ulepszenia dotychczasowych metod. Jednym z takich usprawnień było wprowadzenie możliwości rejestracji spółki za pomocą Internetu (S24). Mimo tego, że opcja ta funkcjonuje już od […]

Read More

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) jest naczelnym organem spółki akcyjnej i stanowi on o najważniejszych sprawach dotyczących działalności spółki akcyjnej. Możemy wyróżnić WZA zwyczajne oraz nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrachunkowego, natomiast Zgromadzenie Nadzwyczajne jest zwoływane w niektórych przypadkach, określonych przez organ spółki. Może odbyć się […]

Read More

Plusy spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową. Jej celem jest zebranie kapitału od wielu akcjonariuszy będącymi jej udziałowcami. Kapitał dzieli się na akcje będące papierami wartościowymi. Wpis ten poświęcę opisaniu zalet tej formy działalności.   -Spółka akcyjna umożliwia prowadzenie działalności na wielką skale, -spółka posiada osobowość prawną, -jest ona bardzo wiarygodna i wzbudza zaufanie, ze względu na […]

Read More

Działalność wymagająca koncesji

Wiele osób uważa, że nie potrzebuje porad prawnika. Jednocześnie nie ma pojęcia o wielu istotnych kwestiach, takich jak konieczność uzyskania koncesji, licencji czy zezwolenia. Przy zakładaniu firmy na prawdę przyda nam się pomocna dłoń wykształconej i doświadczonej osoby. Jeśli więc chodzi o koncesje, to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wymienia pewne działalności gospodarcze, które muszą […]

Read More