Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

spółka

Kim jest prokurent?

Zastanawiasz się kim jest prokurent? Prokurent to ktoś, kto posiada pełnomocnictwo zarządu spółki. Ma on prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Prokurentem zostać może osoba fizyczna, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Z racji szczególnego zaufania pomiędzy pełnomocnikiem a mocodawcą, niemożliwe jest, by prokurentem była osoba prawna. […]

Read More

Spółka partnerska

Rozpoczynając swoją działalność gospodarczą przedsiębiorcy zastanawiają się jaki rodzaj spółki wybrać. Spółka partnerska to taka, która pierwotnie musi składać się z co najmniej dwóch wspólników. Mają oni wspólny cel jakim jest wykonywanie wolnego zawodu. Kolejną cechą takiej spółki jest to, że musi ona działać pod własną firmą. Spółka partnerska musi być wpisana do KRS, ponieważ […]

Read More

Spółka cywilna

Spółka cywilna to szczególny rodzaj spółki, ponieważ w jej przypadku rejestracja w KRS nie jest konieczna. Jest to spowodowane odrębnymi regulacjami prawa cywilnego. Kolejną cechą tej spółki jest to, że może ona być prowadzona przez więcej niż jedną osobę. Każdy pracownik ma równe prawo do wniesienia swojego wkładu – w postaci kapitału, pracy, czy unikalnych […]

Read More

Spółka jawna a spółka komandytowa

Każda z tych spółek ma zarówno mocne jak i słabe strony. Obie z nich są osobowymi spółkami handlowymi, więc automatycznie w wielu aspektach są do siebie podobne. Podobieństwo możemy zauważyć w szczególności w początkowych etapach powstawania spółki czyli przy rejestracji w KRS, zasadach opodatkowania i oskładkowania wspólników tejże spółki. Różnice kryją się w pozycji wspólników […]

Read More