Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

NSA jest organem sądowym sprawującym kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli podlegają: – organy samorządu terytorialnego i zawodowego; – organy terenowe; – organy administracji rządowej – inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publiczne Naczelny Sąd Administracyjny: 1. Rozpoznaje środki odwoławcze […]

Read More