Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

rozliczenia podatkowe

Stawki podatkowe

Stawki podatkowe

Progi podatkowe są jednym ze sposobów obliczania podatków. W zależności od rozliczanego podatku istnieją różne stawki podatkowe. PIT Podatek od dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest na podstawie jednego z trzech progów: – 17 % (jeśli dochód wynosi mniej niż 85 528 zł), – 32 % (jeśli dochód jest większy niż 85 528 zł)*, – […]

Read More

Mniejszy podatek CIT w planach!

Mniejszy podatek CIT w planach!

Podatki to spore obciążenia dla przedsiębiorców, dlatego planowana przez rząd zmiana została bardzo pozytywnie przyjęta. Otóż w planach tych znajduje się zmniejszenie stawki podatku CIT dla małych podatników oraz osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą (stawka ma obowiązywać tylko przez pierwszy rok działalności). Jeżeli niższa stawka podatku CIT zostanie wprowadzona, skorzystają z niej najbardziej przedsiębiorcy, prowadzący […]

Read More

Czynności opodatkowane VAT

Większość z czynności, które prowadzone są w stosunkach gospodarczych opodatkowanych jest podatek od wartości dodanej (VAT). Cechą podstawową tego podatku jest nałożenie ostatecznego podatku na nabywcę towarów i usług oraz pominiecie go u podmiotów, które zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej – dostawców towarów i usługodawców. Wkalkulowanie podatku w cenę nabywanych produktów to sposób na to, […]

Read More

Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa

Występują różne odmianę rachunkowości. Spotyka się rachunkowość finansową – najbardziej popularną, ale także rachunkowość podatkową, bankową czy zarządczą. W poprzednich wpisach publikowaliśmy informacje o rachunkowości zarządczej, natomiast w dzisiejszym poruszymy temat rachunkowości podatkowej. Rachunkowość podatkowa jest stosowana tylko w celach podatkowych, powstająca tylko z przepisów prawa podatkowego oraz jego wpływy na prowadzenie rachunkowości finansowej. Jest […]

Read More

Rodzaje odsetek za nieterminową spłatę zobowiązań podatkowych

Rodzaje odsetek za nieterminową spłatę zobowiązań podatkowych

Nie zapłacenie podatków w terminie i odpowiedniej wysokości grozi poważnymi konsekwencjami. Są to zazwyczaj wysokie grzywny pieniężne, z których spłatą trzeba się mierzyć dodatkowo. Najlepiej jest unikać problemów z urzędem skarbowym, a zwłaszcza z nieterminową spłatą zobowiązań. Jednak gdy tak się stanie, przedsiębiorcę czeka obowiązek spłaty zobowiązania wraz z odsetkami, ustalanymi według stawek: Podwyższonej (12%) […]

Read More

Sprawozdanie do Urzędu Skarbowego!

Koniec terminu na złożenie zeznania podatkowego PIT to również koniec terminu na złożenie sprawozdania finansowego, przez osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe. W tym roku termin ten został wydłużony z 30 kwietnia do 2 maja, ze względu na sobotę jaka wypadała 30 kwietnia – ostatni dzień kwietnia. W sprawozdaniu finansowym składanym do Urzędu Skarbowego przez osoby […]

Read More