Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

rejestracja w KRS

Oddział i przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce

Oddział i przedstawicielstwo firmy zagranicznej to dwa zupełnie inne pojęcia, które omyłkowo stosowane są zamiennie. Postaramy się w kilku słowach przedstawić różnice między nimi. Oddział firmy zagranicznej może w Polsce prowadzić działalność wyłącznie w tym zakresie, w którym prowadzi za granicą. Musi więc zajmować się dokładnie tym samym i nie przekraczać obszaru działalności świadczonej poza […]

Read More

Rejestracja w KRS

  KRS to Krajowy Rejestr Sądowy. Instytucja ta obowiązek ma prowadzić rejestr przedsiębiorców. Do złożenia wpisu w  KRS zobowiązane są spółki osobowe oraz kapitałowe, czyli spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Podczas wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest złożenie zestawu dokumentów i formularzy. Nie obędzie się oczywiście […]

Read More

Spółka cywilna

Spółka cywilna to szczególny rodzaj spółki, ponieważ w jej przypadku rejestracja w KRS nie jest konieczna. Jest to spowodowane odrębnymi regulacjami prawa cywilnego. Kolejną cechą tej spółki jest to, że może ona być prowadzona przez więcej niż jedną osobę. Każdy pracownik ma równe prawo do wniesienia swojego wkładu – w postaci kapitału, pracy, czy unikalnych […]

Read More