Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

przechowywanie faktur

Faktura VAT

Faktura VAT to dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Może być wystawiony w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jest sporządzana w dwóch egzemplarzach, w czasie nie przekraczającym określonego terminu – zazwyczaj jest to piętnasty dzień miesiąca po miesiącu, w którym doszło do transakcji. Faktura zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji: jej przedmiot, cenę, stawkę podatku itp. Dokument […]

Read More