Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

przechowywania dokumentacji księgowej

Przechowywanie dokumentów księgowych

To ile należy przechowywać dokumentacje w firmie regulują przepisy prawne. Kwestię dokumentów księgowych reguluje Ustawa o Rachunkowości, a dokumentów podatkowych Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości zatwierdzone już, roczne sprawozdania finansowe są jedynymi dokumentami, które trzeba przechowywać bezterminowo. Przez 5 lat przechowywać trzeba wszystkie dokumenty księgowe – dowody księgowe czy księgi rachunkowe ponieważ […]

Read More