Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

prowadzenie przedsiębiorstwa

Oddział i przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce

Oddział i przedstawicielstwo firmy zagranicznej to dwa zupełnie inne pojęcia, które omyłkowo stosowane są zamiennie. Postaramy się w kilku słowach przedstawić różnice między nimi. Oddział firmy zagranicznej może w Polsce prowadzić działalność wyłącznie w tym zakresie, w którym prowadzi za granicą. Musi więc zajmować się dokładnie tym samym i nie przekraczać obszaru działalności świadczonej poza […]

Read More

Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa przyznawanym osobie fizycznej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurent). Udzielić go może każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przyznanie prokury upoważnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych, które wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem zbywania i obciążania przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne […]

Read More