Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

prowadzenie przedsiębiorstwa

Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa przyznawanym osobie fizycznej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurent). Udzielić go może każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przyznanie prokury upoważnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych, które wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem zbywania i obciążania przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne […]

Read More