Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

prowadzenie podatków

ZUS ZSWA do zgłoszenia!

Do końca marca obowiązkiem pracodawców było przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA. Dotyczy to osób, za które odprowadzane są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i które przynajmniej przez część ubiegłego roku były zatrudnione w ramach stosunku pracy na stanowisku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek ten związany jest z pracownikami urodzonymi po 31 grudnia 1948 r., […]

Read More