Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

prowadzenie ksiegowości

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – projekt

W ramach przypomnienia: MONOPOL. W planach jest znowelizowanie Ustawy o Rachunkowości, co w skutkach ma umożliwić jednostkom sektora finansów publicznych korzystanie z uproszczonych zasad ewidencji leasingu oraz doprecyzować przepisy odnoszące się do terminu i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji. Jednostki sektora finansów publicznych będą mogły stosować zasady określone w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, zamiast […]

Read More

JPK – wszystko to, co z nim związane

Bez wątpienia jedną z większych nowości w polskim prawie podatkowym jest obowiązek dostarczania JPK, a więc Jednolitego Pliku Kontrolnego do właściwego Urzędu Skarbowego. Rozwiązanie to ma liczne grona zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Regulacje te okazują się wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla dostawców programów księgowych, którzy mają coraz więcej obaw dotyczących tego, […]

Read More

Optymalizacja podatkowa

Podatki bez wątpienia są największą zmorą przedsiębiorców. Istnieje jednak możliwość ograniczenia swoich świadczeń finansowych na rzecz państwa, oczywiście w sposób zgodny z prawem. Służy do tego tak zwana optymalizacja podatkowa. Profesjonalna definicja optymalizacji, którą możemy odnaleźć w sieci, nazywa ją szeregiem czynności, zgodnych z regulacjami prawnymi, w ramach których przedsiębiorstwo wykorzystuje dostępne środki do obniżenia […]

Read More

Wznowienie działalności po jej zawieszeniu

Możliwość zawieszenia firmy ma jedynie ten przedsiębiorca, który nie zatrudnia żadnego pracownika. Może to jednak być dokonane na czas nie krótszy niż jeden miesiąc, a nie dłuższy niż dwa lata. Istotne jest to, że przedsiębiorca swoją działalność może odwiesić w każdej chwili (biorąc pod uwagę wspomniane już ograniczenia czasowe). Gdyby działalność ta nie została wznowiona […]

Read More

Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa

Występują różne odmianę rachunkowości. Spotyka się rachunkowość finansową – najbardziej popularną, ale także rachunkowość podatkową, bankową czy zarządczą. W poprzednich wpisach publikowaliśmy informacje o rachunkowości zarządczej, natomiast w dzisiejszym poruszymy temat rachunkowości podatkowej. Rachunkowość podatkowa jest stosowana tylko w celach podatkowych, powstająca tylko z przepisów prawa podatkowego oraz jego wpływy na prowadzenie rachunkowości finansowej. Jest […]

Read More