Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

prokurent

Kim jest prokurent?

Zastanawiasz się kim jest prokurent? Prokurent to ktoś, kto posiada pełnomocnictwo zarządu spółki. Ma on prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Prokurentem zostać może osoba fizyczna, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Z racji szczególnego zaufania pomiędzy pełnomocnikiem a mocodawcą, niemożliwe jest, by prokurentem była osoba prawna. […]

Read More