Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

prokura

Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa przyznawanym osobie fizycznej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurent). Udzielić go może każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przyznanie prokury upoważnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych, które wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem zbywania i obciążania przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne […]

Read More

Pełnomocnictwo i pełnomocnik

Pełnomocnictwo i pełnomocnik

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna o charakterze upoważniającym. Przepisy Kodeksu Cywilnego wyróżniają jego trzy podstawowe typy: 1) PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE obejmujące czynności zwykłego zarządu; 2) PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE obejmujące umocowanie do określonego rodzaju czynności; 3)PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE obejmujące umocowanie do konkretnej czynności prawnej; Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto […]

Read More