Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

porady podatkowe

Doradca podatkowy a księgowy

Oba zawody – doradcy podatkowego i księgowego – są zawodami zaufania publicznego. Zaufanie jakim obdarzają przedsiębiorcy doradców podatkowych lub księgowych, pozwala im prawidłowo wykonywać powierzone zadania. Każda z profesji uzyskuje dostęp do danych finansowych oraz najważniejszych transakcji.  Niektóre z uprawnień doradców i księgowych pokrywają się, inne bardzo się różnią.   Doradca podatkowy i księgowy mogą w imieniu […]

Read More

Kilka słów o PŁATNIKU.

Kilka słów o PŁATNIKU Pojęciem płatnika określamy podiom zobowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia w wyznaczonym terminie należnego podatku na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego. Biorąc pod uwagę podatek dochodowy od osób fizycznych płatnikiem podatku jest zakład pracy podatnika, bądź ZUS. Płatnik podatku pobiera należną zaliczkę na podatek dochodowy z dochodu podatnika i odprowadza ją na konto Urzędu Skarbowego […]

Read More