Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

porady księgowe

Kilka słów o PŁATNIKU.

Kilka słów o PŁATNIKU Pojęciem płatnika określamy podiom zobowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia w wyznaczonym terminie należnego podatku na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego. Biorąc pod uwagę podatek dochodowy od osób fizycznych płatnikiem podatku jest zakład pracy podatnika, bądź ZUS. Płatnik podatku pobiera należną zaliczkę na podatek dochodowy z dochodu podatnika i odprowadza ją na konto Urzędu Skarbowego […]

Read More