Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

pomoc podatkowa

Strony postępowania podatkowego

Każdorazowo postępowanie podatkowe jest przeprowadzane przez organ podatkowy pierwszej instancji i stanowi rodzaj postępowania administracyjnego. Wszczynane jest z urzędu, bądź na wniosek podatnika. Warto wiedzieć, iż postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Cały zakres oraz tryb postępowania jest określony w obowiązującej Ordynacji Podatkowej. Z kolei celem postępowań podatkowych jest określenie wymiaru podatkowego. Spośród stron postępowania podatkowego wymienić […]

Read More

Przedstawiciel podatkowy

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym? Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, jednak musi spełniać określone przepisami warunki. Aby zostać przedstawicielem podatkowym należy m.in: być czynnym podatnikiem VAT, posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski, przez ostatnie 24 miesiące rozliczać terminowo określone podatki. Czym zajmuje się przedstawiciel podatkowy? […]

Read More

Doradca podatkowy a księgowy

Oba zawody – doradcy podatkowego i księgowego – są zawodami zaufania publicznego. Zaufanie jakim obdarzają przedsiębiorcy doradców podatkowych lub księgowych, pozwala im prawidłowo wykonywać powierzone zadania. Każda z profesji uzyskuje dostęp do danych finansowych oraz najważniejszych transakcji.  Niektóre z uprawnień doradców i księgowych pokrywają się, inne bardzo się różnią.   Doradca podatkowy i księgowy mogą w imieniu […]

Read More