Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

podatki

Stawki podatkowe

Stawki podatkowe

Progi podatkowe są jednym ze sposobów obliczania podatków. W zależności od rozliczanego podatku istnieją różne stawki podatkowe. PIT Podatek od dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest na podstawie jednego z trzech progów: – 17 % (jeśli dochód wynosi mniej niż 85 528 zł), – 32 % (jeśli dochód jest większy niż 85 528 zł)*, – […]

Read More

Postępowanie podatkowe

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa dział IV postępowanie podatkowe definiowane jest jako jeden z rodzajów postępowania administracyjnego. Za obejmowane działania w ramach wszczętego postępowania podatkowego odpowiada organ finansowy, czyli odpowiedni urząd podatkowy. Ostatnim etapem postępowania jest wydanie decyzji podatkowej, która: – rozwiązuje istotę sprawy lub – kończy podjęte […]

Read More

Mniejszy podatek CIT w planach!

Mniejszy podatek CIT w planach!

Podatki to spore obciążenia dla przedsiębiorców, dlatego planowana przez rząd zmiana została bardzo pozytywnie przyjęta. Otóż w planach tych znajduje się zmniejszenie stawki podatku CIT dla małych podatników oraz osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą (stawka ma obowiązywać tylko przez pierwszy rok działalności). Jeżeli niższa stawka podatku CIT zostanie wprowadzona, skorzystają z niej najbardziej przedsiębiorcy, prowadzący […]

Read More

Dokumentacja z podmiotami powiązanymi – dlaczego taka ważna?

Prowadzenie dokumentacji w spółkach to obowiązek, który posiada każdy przedsiębiorca. Dokumentacja w szczególności niezbędna jest przy transakcjach, zarówno z lokalnymi przedsiębiorcami, firmami jak i podmiotami powiązanymi. W transakcjach z podmiotami, które posiadają cechy wspólne niezbędne jest udokumentowanie wraz z uzasadnieniem cen, jakie przyjęte zostały przez obydwie strony transakcji. Przedsiębiorcy jednak nie często prowadzą rzetelnie i […]

Read More

Co to jest deklaracja ZUS DRA?

Przedsiębiorcy są objęci obowiązkiem rozliczania się ze składek ZUS. Cała procedura polega nie tylko na opłaceniu składek, ale także na przesłaniu właściwych deklaracji. Istnieje kilka różnych rodzajów dokumentów, jakie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do ZUS-u, zarówno podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia. Pisma urzędowe, które składamy do Zakładu Ubezpieczeń dzielą się […]

Read More

Spadki i darowizny zwolnione z podatków

Kto musi płacić podatek od spadku? Do zapłaty zobowiązane są osoby fizyczne, które nabyły spadek, w przypadku kiedy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku, gdy nabycie spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się podatnika […]

Read More