Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

podatki w spółce

Czym jest exit tax?

W systemie podatkowym występuje duża ilość różnego rodzaju podatków i świadczeń nałożonych zarówno na osoby fizyczne, jak i prawne. Podatek od wyjścia utworzony został w celu zniechęcenia polskich przedsiębiorców do przenoszenia działalności gospodarczej poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Exit tax ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ponieważ rząd chce przeciwdziałać unikaniu opodatkowania. Obowiązek uiszczenia podatku od […]

Read More

Kilka słów o prawie cywilnym

Prawo cywilne obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego. Normy prawa cywilnego regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami, czyli kształtującymi samodzielnie relacje między sobą. Najważniejszym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Jego art. 1 stanowi, że Kodeks […]

Read More