Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

podatki w pracy

Kiedy wydatek staje się kosztem?

Wydatek, a koszt to dwa różne pojęcia. Wydatek jest każdym wypływem gotówki z przedsiębiorstwa, natomiast koszt – zużyciem materiałów, usług, środków trwałych, pracy itp. w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Aby dany wydatek został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi być przeznaczony na działalność jednostki, czyli być celowy i uzasadniony. W niektórych przypadkach, aby wydatek został […]

Read More