Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Podatek VAT

Korzyści z split payment, czyli podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa osobne rachunki bankowe – usługodawcy lub dostawcy. wartość sprzedaży netto – rachunek bankowy dostawcy wartość podatku VAT – specjalny rachunek VAT Split Payment jest dodatkową opcją dla nabywców towarów oraz usług. W Polsce ten rodzaj płatności zacznie obowiązywać […]

Read More

Czynności opodatkowane VAT

Większość z czynności, które prowadzone są w stosunkach gospodarczych opodatkowanych jest podatek od wartości dodanej (VAT). Cechą podstawową tego podatku jest nałożenie ostatecznego podatku na nabywcę towarów i usług oraz pominiecie go u podmiotów, które zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej – dostawców towarów i usługodawców. Wkalkulowanie podatku w cenę nabywanych produktów to sposób na to, […]

Read More

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług przyjął się w Polsce jako podatek VAT. Nazwa pochodzi od angielskich słów Value Added Tax. Jest to podatek pośredni, w przypadku którego obowiązuje zasada braku kaskadowego nakładania się podatku, poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: – odpłatna dostawa towarów […]

Read More