Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy i cło

Podatek akcyzowy dotyczy tylko niektórych sektorów działalności gospodarczej. Są to jednak bardzo istotne i wielkie działalności rynkowe. Działalności objęte akcyzą dotyczą kilku produktów, a są nimi: alkohol wyroby tytoniowe paliwa energia CŁA dotyczą najczęściej produktów zagranicznych, w celu ochrony rodzimej produkcji. Akcyzy regulowane są odpowiednimi przepisami i określają one zasady opodatkowania i regulują organizację obrotu […]

Read More

Nowe zmiany w ustawie o VAT i akcyzie

  Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw, tzw. pakietu paliwowego, została ostatecznie uchwalona przez Sejm. Celem wprowadzenia nowych przepisów są zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi, a także ograniczenie negatywnego wpływu tego typu sytuacji na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Jakie przepisy zaczną obowiązywać? Nowe prawo […]

Read More