Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

płatnik VAT

Przedstawiciel podatkowy

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym? Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, jednak musi spełniać określone przepisami warunki. Aby zostać przedstawicielem podatkowym należy m.in: być czynnym podatnikiem VAT, posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski, przez ostatnie 24 miesiące rozliczać terminowo określone podatki. Czym zajmuje się przedstawiciel podatkowy? […]

Read More