Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

pełnomocnik

Nowy rodzaj pełnomocnictwa – pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne to nowy typ pełnomocnictwa, który jest uregulowany m.in. przez Ordynację podatkową. Przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 roku – co zmieni się w prawie?  Do tej pory pełnomocnictwo składane było w organie podatkowym po wszczęciu postępowania. Zgodnie z nowymi przepisami m.in.: podatnicy korzystający z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych, […]

Read More

Pełnomocnictwo i pełnomocnik

Pełnomocnictwo i pełnomocnik

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna o charakterze upoważniającym. Przepisy Kodeksu Cywilnego wyróżniają jego trzy podstawowe typy: 1) PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE obejmujące czynności zwykłego zarządu; 2) PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE obejmujące umocowanie do określonego rodzaju czynności; 3)PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE obejmujące umocowanie do konkretnej czynności prawnej; Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto […]

Read More

Kim jest prokurent?

Zastanawiasz się kim jest prokurent? Prokurent to ktoś, kto posiada pełnomocnictwo zarządu spółki. Ma on prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Prokurentem zostać może osoba fizyczna, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Z racji szczególnego zaufania pomiędzy pełnomocnikiem a mocodawcą, niemożliwe jest, by prokurentem była osoba prawna. […]

Read More