Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

pełnomocnictwo

Nowy rodzaj pełnomocnictwa – pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne to nowy typ pełnomocnictwa, który jest uregulowany m.in. przez Ordynację podatkową. Przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 roku – co zmieni się w prawie?  Do tej pory pełnomocnictwo składane było w organie podatkowym po wszczęciu postępowania. Zgodnie z nowymi przepisami m.in.: podatnicy korzystający z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych, […]

Read More

Prokura

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa przyznawanym osobie fizycznej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurent). Udzielić go może każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przyznanie prokury upoważnia do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych, które wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem zbywania i obciążania przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne […]

Read More

Pełnomocnictwo i pełnomocnik

Pełnomocnictwo i pełnomocnik

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna o charakterze upoważniającym. Przepisy Kodeksu Cywilnego wyróżniają jego trzy podstawowe typy: 1) PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE obejmujące czynności zwykłego zarządu; 2) PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE obejmujące umocowanie do określonego rodzaju czynności; 3)PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE obejmujące umocowanie do konkretnej czynności prawnej; Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto […]

Read More