Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

obsługa księgowa

E-dokumentacja pracownicza

E-akta osobowe pracowników wprowadzadziła ustawa w 2019 roku, na mocy której przedsiębiorcy mogą prowadzić akta osobowe swoich pracowników w wersji elektronicznej zamiast papierowej. Zalety elektronicznego przechowywania akt pracowniczych: – mniejsza ilość obowiązków dla pracodawcy, – spora oszczędność czasu, – niższe koszty związane z artykułami biurowymi np. papier, teczki, długopisy, – niższe koszty przechowywania dokumentacji, – […]

Read More

Kontrola skarbowa – jak się przygotować?

Nie od dzisiaj wiadomo, iż kontrola z Urzędu Skarbowego stanowi dla przedsiębiorców powód do licznych stresów, kłopotów, nieprzespanych nocy… W związku z tym, mamy dla Państwa informacje na temat tego, w jaki sposób należy się przygotować do owej kontroli. Tak więc kontrola skarbowa z reguły powinna zostać przeprowadzona po uprzednim zawiadomieniu w okresie nie krótszym […]

Read More

Rejestrowa forma księgowania

Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane mogą być na różne sposoby. Tym razem wpis poświęcony będzie formie rejestrowej. Jest to technika tradycyjna stosowana do operacji o charakterze masowym, gdzie występuje wiele dowodów księgowych danego typu. Podstawowym urządzeniem księgowym stosowanym w tej formie jest rejestr, który przedstawia przebieg jakiejś operacji gospodarczej w czasie. Rejestrowa forma księgowania ma […]

Read More

WNT i WDT

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej transakcje na terenie wspólnoty stają się coraz popularniejsze. Aby można było prowadzić taką działalność i rozliczać się z podatku VAT od przeprowadzonych transakcji, trzeba zazwyczaj zarejestrować się jako płatnik podatku VAT UE. Rejestracji tej dokonuje się w Urzędzie Skarbowym tak samo jak rejestracji VAT. Prowadząc wymianę handlową między krajami […]

Read More

Podatek PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT – to podatek bezpośredni, który zobowiązana jest płacić każda osoba, która osiąga jakikolwiek dochód. Może to być np. dochód z wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, a także dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Do 30 kwietnia każdego roku podatnik zobowiązany jest złożyć w odpowiednim urzędzie […]

Read More

Kiedy można stosować kartę podatkową?

Więcej informacji na naszej stronie! Karta podatkowa stanowi najłatwiejszą metodę prowadzenia księgowości. Jednak tylko nieliczni przedsiębiorcy mogą z niej korzystać w celu ustalania swojego zobowiązania podatkowego. Muszą oni nie tylko być uprawnieni do korzystania z metod księgowości uproszczonej, ale również spełnić następujące wymagania: – złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie karty podatkowej (druk […]

Read More

Call Now