Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

księgowość

JPK_VDEK

Wprowadzona w 2019 roku ustawa mająca na celu uproszczenie obowiązki sprawozdawcze reguluje konieczność składania przez przedsiębiorców deklaracji JPK_VDEK, która dotyczy raportowania transakcji opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nowa struktura JPK_VDEK to dokument elektroniczny w formacie XML, mieszczący w sobie dwie części:  deklaracyjną i ewidencyjną. JPK_VDEK zastąpił deklaracje VAT-7 (VAT-7K) oraz  JPK_VAT. Przesyłany jest do […]

Read More

Projekt „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” – dla kogo dodatkowe świadczenia? Kto będzie mógł skorzystać ze zmian, które wprowadzi projekt? „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesięcy życia. W porównaniu do świadczenia 500+ – w nowym projekcie rodzice będą mogli zdecydować czy […]

Read More

Podatek od AliExpress

W dniu 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca w Polsce tzw. pakiet VAT dla e-commerce. Celem nowych rozwiązań jest ujednolicenie procedur i zasad obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Nowelizacja przepisów ma na celu również ograniczenie skali nierównej konkurencji, która polega na dostarczanie towarów bez opłacania cła i podatku Vat. Od […]

Read More

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa przewiduje m.in.: zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm, zwolnienie z opłacana składek ZUS przez 3 miesiące dla samozatrudnionych z przychodem nie przekraczającym 15 681 zł, który opłaca składki ZUS tylko za siebie, świadczenie postojowe w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia, które ma być nieopodatkowane i nieoskładkowane. Świadczenie dotyczy zleceniobiorców […]

Read More

Mały ZUS Plus

Nowe przepisy pozwalają na skorzystanie z ulgi tylko tym przedsiębiorcom, których przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł. Zmianie ulegnie również sposób wyliczenia składek: składka będzie zależna od dochodu (w obecnych przepisach brany pod uwagę jest przychód), podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w […]

Read More

Czym są środki trwałe?

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji jest ważne ze względu na możliwość zaliczenia wydatków związanych z ich zakupem do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli dokonać amortyzacji tych środków, czyli rozłożyć w czasie koszty związane z ich wprowadzeniem do majątku firmy. Aby było to możliwe, konieczne jest, by środki trwałe spełniały określone […]

Read More