Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Krajowy Rejestr Sądowy

Spółka w organizacji, a faktury VAT?

Na mocy ustawy o podatku VAT, podatnik, który dokonuje transakcji sprzedaży zobowiązany jest każdorazowo wystawiać fakturę VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Urzędy Skarbowe zajmują się rejestracją spółek w organizacji dla celów takich, jak NIP i VAT. Skoro podmiot może działać prawnie w obrocie i dokonywać […]

Read More

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy gromadzi wiele bardzo istotnych informacji. Podzielić go można na: – rejestr przedsiębiorców, – rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: – rejestr dłużników niewypłacalnych. KRS jest rejestrem publicznym. Dzięki niemu każdy z nas znaleźć może informacje o wszystkich przedsiębiorcach podlegających obowiązkowi wpisania do KRS w […]

Read More

Rejestracja w KRS

  KRS to Krajowy Rejestr Sądowy. Instytucja ta obowiązek ma prowadzić rejestr przedsiębiorców. Do złożenia wpisu w  KRS zobowiązane są spółki osobowe oraz kapitałowe, czyli spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Podczas wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest złożenie zestawu dokumentów i formularzy. Nie obędzie się oczywiście […]

Read More