Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

kodeks pracy

Zatrudnianie młodocianych pracowników

Młodociany pracownik zgodnie z przepisami Kodeksu pracy to osoba, która ukończyła 16 rok życia, lecz nie skończyła 18 lat. Po zmianie przepisów tj. od 1 września 2018 roku młodocianym pracownikiem będzie osoba, która ukończyła 15 lat. Należy pamiętać, że młodociany pracownik do ukończenia 18 lat ma obowiązek się dokształcać. Przedsiębiorca może zatrudnić młodocianego pracownika pod […]

Read More

Rozwiązanie umowy o pracę

Kodeks Pracy przewiduje następujące sposoby rozwiązania umowy o pracę: 1.Na mocy porozumienia stron. Najbardziej korzystny sposób, ponieważ wówczas nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia ani też stosowania się do okresów wypowiedzenia. 2.Przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wynagrodzenia. Okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio: -3 dni gdy umowa zawarta była na 2 tygodnie, -1 tydzień […]

Read More