Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

klasyfikacja PKD

Czym jest PKD?

PKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności. PKD to umownie przyjęty, hierarchicznie uporządkowany podział rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze. Dzięki ustalonym symbolom, numerom i nazwom kształtuje się podział na pięć różnych poziomów:  poziom pierwszy – sekcja,  poziom drugi – dział,  poziom trzeci – grupa,  poziom czwarty – klasa,  poziom piąty – podklasa. Dodatkowo PKD określa, […]

Read More