Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

funkcje rachunkowości zarządczej

Funkcje rachunkowości zarządczej

W poprzednim artykule przeczytać można było wstęp do pojęcia rachunkowości zarządczej. Tym razem zajmę się opisaniem jej głównych funkcji. Zapraszam do lektury! Jak już wiesz, głównym celem rachunkowości zarządczej jest systematyczne i konsekwentne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa informacji, które są niezbędne do łatwiejszego podejmowania optymalnych decyzji związanych z działaniem jednostki w danych warunkach. Ten rodzaj rachunkowości […]

Read More

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza, nazywana również rachunkowością menedżerską, według aktualnych ustaleń Międzynarodowej Federacji Rachunkowości (IFAC) jest systemem gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji. Celem rachunkowości zarządczej jest przede wszystkim systematyczne i konsekwentne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa informacji, które są niezbędne do łatwiejszego podejmowania optymalnych […]

Read More