Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

faktury VAT

Czym jest faktoring?

Faktoring stanowi usługę finansową, w ramach której faktor wykupuje faktury swojego klienta na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy cywilnoprawnej. Faktoring polega na finansowaniu kredytu kupieckiego przez banku lub wyspecjalizowaną firmę zajmującą się faktoringiem. Sprawdza się on w przypadku firm odraczających termin płatności swoim klientom. Faktur dokonuje zakupu nieprzeterminowanej i krótkoterminowej wierzytelności i następnie we własnym […]

Read More

Spółka w organizacji, a faktury VAT?

Na mocy ustawy o podatku VAT, podatnik, który dokonuje transakcji sprzedaży zobowiązany jest każdorazowo wystawiać fakturę VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Urzędy Skarbowe zajmują się rejestracją spółek w organizacji dla celów takich, jak NIP i VAT. Skoro podmiot może działać prawnie w obrocie i dokonywać […]

Read More